Mountain Bike
// Home / Mountain Bike / National Team /
Coaches and Staff
Email

Dan Proulx – Head Coach [dan.proulx@cyclingcanada.ca]

Ian Hughes – Development Coach [ian.hughes@cyclingcanada.ca]

Jennifer Mahoney – Off-Road Manager [jennifer.mahoney@cyclingcanada.ca]